wspólnie poszerzymy granice porządku 
Demo Sumariusz 1-2-3, admin(at)sumariusz.pl  

Warunki używania serwisu

Administratorzy i koordynatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Użytkownik zgadza się więc, że zawartość każdego wpisu na forum i blogu wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów i koordynatorów więc tylko autor ponosi za te treści odpowiedzialność.

Użytkownik zgadza się nie pisać żadnych tekstów przekraczajacych ogólnie przyjęte normy etyczne oraz takich, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej reguły przez autora spowoduje trwałe usunięcie go z listy użytkowników. Adresy IP autorów są rejestrowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorzy i koordynatorzy tego serwisu mają prawo do usuwania części lub w całości każdego wątku i blogu w każdej chwili z wyżej opisanych powodów. Użytkownik zgadza się, że wszystkie informacje, które wpisze będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez jego zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże administratorzy i koordynatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za sprzeczne z prawem pozyskanie tych danych przez osoby trzecie.

Do korzystania z systemu konieczne jest także przeczytanie i akceptacja ogólnego regulaminu tego serwisu.

Sumariusz.pl ©harlot 2011     Rejestracja     Regulamin     Warunki używania serwisu     Wersja demonstracyjna     Statut