wspólnie poszerzymy granice porządku 
Demo Sumariusz 1-2-3, admin(at)sumariusz.pl  
Mieszkańcy są podmiotem Wspólnoty

Moga korzystać w sposób nieograniczony ale odpowiedzialny ze wspólnych urzadzeń. Nasz system uławia pełniejsze wykorzystanie zasobów Wspólnoty.

Oprócz wlaścicieli z systemu mogą korzystać również pracownicy działający na rzecz Wspólnoty. W związku z tym utworzona została grupa personel obejmująca administratorów, portierów oraz innych stałych pracowników.

Administrowaniem całością systemu zajmuje się grupa Koordynatorów.

Użytkownicy mogą poprawiać dane w swoim profilu oraz konfigurować wybrane wlaściwości systemu:
  • otrzymywać e-mail po przekroczeniu progów % w referendach,
    po zmianach cen w ofertach

  • udostępniać publicznie blog oraz własne oferty

  • zezwalać na przesyłanie wiadomości na własny ukryty adres mailowy za pośrednictwem systemu
Sumariusz.pl ©harlot 2011     Rejestracja     Regulamin     Warunki używania serwisu     Wersja demonstracyjna     Statut