wspólnie poszerzymy granice porządku 
Demo Sumariusz 1-2-3, admin(at)sumariusz.pl  
Zarząd Wspólnoty
  • (A.B.)
  • (C.D.)
  • [do 01.01.2011 r. - E.F.]
Art. 20. 1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.
2. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.

Art. 21. 1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.
2. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.(...)

z Ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 r.2,4% - aktualny wskaźnik sumy udziałów dla zarejestrowanych w portalu właścicieli.
Sumariusz.pl ©harlot 2011     Rejestracja     Regulamin     Warunki używania serwisu     Wersja demonstracyjna     Statut